دیگ آبگرم مدل سه پاس متال دیگ

دیگ آبگرم مدل سه پاس متال دیگ

دیگ های آبگرم مدل سه پاس براساس استاندارد ملی وبه صورت افقی و فایر تیوب طراحی و ساخته می شوند
 عمدتا از این طرح برای ساخت دیگ های با ظرفیت پایین استفاده می گردد.
 طراحی دیگ های فوق به صورت گردش سه باره گرما می باشد که نتیجه آن جذب بالای حرارت و افزایش راندمان حرارتی می باشد
 این دیگ ها قادر هستند در شرایط معمولی دمای آب ورودی را در کمترین زمان ممکن و با مصرف حداقل سوخت یعنی با بیشترین بازده به میزان مورد نیاز در خروجی برسانند یعنی گازهای حاصل از احتراق سوخت سه بار مسیر دیگ را طی خواهند کرد. این دیگ ها به همین دلیل اگر درست و دقیق طراحی شوند، نسبت به انواع دیگر راندمان بسیار بالاتری دارند.
 دیگ های فوق در پایان جوشکاری و قبل از تحویل به مشتری به میزان ۱٫۵ برابر فشار طراحی مورد تست هیدرو استاتیک قرار می گیرند
جهت رسوب زدایی می باشد

. HAND HOLE یا MAN HOLEاین دیگ ها مجهز به دریچه های

0 / 5

نظر خود را درج کنید :